• IMG_20180314_082140
  • IMG_20180314_085522
  • IMG_20180222_102556
  • IMG_20180314_082146
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Nhằm chủ động, cập nhật, thay thế các thông tin, ngữ liệu mới thay cho những ...
Tham dự Hội thảo có trên 90 đại biểu gồm đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp; Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân Tỉnh; Trường Đại học Đồng Tháp; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh; GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Chủ biên sách Tiếng Việt lớp 1, bộ sách ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1